Mitarbeiter

Thomas Roppel

Thomas Roppel

Geschäftsführer

René Roppel

René Roppel

Vreni Roppel

Vreni Roppel

Dominic Roppel

Dominic Roppel

Fabian Roppel

Fabian Roppel

Patrik Baumgartner

Patrik Baumgartner

Robert Sommerhalder

Robert Sommerhalder

Res Studer

Res Studer

Anne Marie Bucher

Anne Marie Bucher

Dominik Renggli

Dominik Renggli